Regulamin Lodowiska w Chełmie Śląskim

Regulamin Lodowiska w Chełmie Śląskim

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Regulamin Lodowiska w Chełmie Śląskim

1. Sztuczne lodowisko jest obiektem zarządzanym przez GOSIR w Chełmie Śląskim
2. Godziny otwarcia od godz. 15.00 do 20.00
3. Każdy korzystający z lodowiska przebywa na nim na własną odpowiedzialność.
4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na tafli lodowiska w obecności pełnoletniego opiekuna będącego
na łyżwach, który odpowiada za bezpieczeństwo i właściwe zachowanie dziecka.
5. Korzystanie z lodowiska odbywa się w seansach 45 minutowych.
6. Na tafli lodowiska może przebywać maksymalnie 30 osób.
7. Zaleca się jazdę w rękawiczkach, kaskach ochronnych, nakolannikach i nałokietnikach, szczególnie
dla małych dzieci.
8. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność i stosować się do zaleceń obsługi.
Jazda winna odbywać się w jednym kierunku (przeciwnym do ruchu wskazówek zegara)
9. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione, zagubione lub zniszczone na terenie
obiektu.
10. W czasie przebywania na tafli zabrania się :
• a) wchodzenia w obuwiu bez łyżew,
• b) jazdy na długich łyżwach (panczenach),
• c) jazdy z kijem hokejowym lub innym przedmiotem stanowiącym zagrożenie dla pozostałych
użytkowników lodowiska,
• d) jazdy z dzieckiem na ręku,
• e) urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, potrącania, podcinania, wykonywania skoków
i gwałtownych hamowań,
f) zabrania się jazdy w kierunku przeciwnym do nakazanego,
• g) siadania na bandach, tafli lodu,
• h) palenia tytoniu, picia alkoholu, przebywania w stanie nietrzeźwym,
• pod wpływem środków odurzających na terenie całego obiektu,
• i) wprowadzania zwierząt,
• j) wnoszenia na lód napoi, pożywienia i spożywania ich podczas jazdy,
• k) rzucania śnieżkami i jakimikolwiek przedmiotami,
• l) skuwania lodu i niszczenia band łyżwami.
11. Każdy korzystający z lodowiska jest zobligowany do zapoznania się z powyższym regulaminem
i przestrzegania jego zasad.
12. Osoby nie stosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną usunięte z lodowiska.
13. Zarządca lodowiska nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe wskutek czynników
od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo
dbałości o stan obiektu.
14. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi
lodowiska. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających
miejsce na lodowisku należy natychmiast poinformować obsługę lodowiska lub Policję – tel.
997, a w razie wypadku Pogotowie Ratunkowe – tel. 999. lub tel. 112

 
                                                                                            Życzę przyjemnej zabawy
                                                                                      Kierownik GOSIR w Chełmie Śląskim

Ostatnio zmienianyczwartek, 18 luty 2016 17:29
Zamknij
Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że strona www.gosir.chelmsl.pl w celu realizacji usług korzysta z plików cookie. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na instalację jednego lub kilku plików cookie na urządzeniu końcowym.